Kennismakingsgesprek 30 min.   gratis
Intakegesprek 1 uur 75,00
Sessie 75,00
Oudergesprek 1 uur 75,00
skype consult 1x 45 min 55,00
tarief bij extra spreektijd (in overleg) per kwartier 10,00

 

Bezoek aan school, observaties, gesprek met docent, wordt in rekening gebracht bij de ouders, € 75,00 per uur.

Bij coaching aan huis wordt er een kilometervergoeding berekend.
Tarieven zijn inclusief voorbereiding, exclusief verslaglegging.
Bij aanvraag verslag: tarief verslaglegging € 45,00.
Tarieven onder voorbehoud.
Wilt u weten of uw verzekering de therapie vergoedt, kijk dan onder vergoeding. U kunt via de uw burgelijke gemeente of het CJG meer informatie vragen hoe u aan een PGB vergoeding komt. Facturatie gaat digtiaal, dit om de aanvragen voor uw zorgverzekeraar te bespoedigen. Tevens is het mogelijk een folder aan te vragen via telefoon of mail. Kijk voor de gegevens op de contact pagina.

Wanneer uw ziektekostenverzekeraar op basis van uw verzekeringspakket geen vergoeding aanbiedt, kunt u nog een coulanceaanvraag doen. Ik kan u hier desgewenst bij helpen. In sommige gevallen is het dan toch mogelijk een (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen.

Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.