top of page

Het Torenkamertje

Begeleiding en Behandeling voor Jong en Oud(er)

Als therapeut wil ik mijn kwaliteit om te verbinden, kinderen te zien in hun context. De kracht van kindertherapie is om hun proces de gelegenheid gegeven om gezien te worden en zo hun ontwikkeling te laten groeien.

Ik werk bijna 9 jaar als integratie kind&Jeugdtherapeut( 4-18 jaar). Nu ook bij het Torenkamertje. Intergratief betekent dat ik werk met dat wat er nodig is voor het kind om therapie te geven. Voor het jonge kind bestaat dat uit spel, voor de wat oudere jongeren zijn dit gesprekjes met de kracht van andere interventies. In het Torenkamertje werk ik ook als gediplomeerd Sherborne begeleider. Deze krachtige therapie begeleiding zetten we in bij hechting, verstoorde ouder/kind relatie en angsten.

logo Ma.png
bottom of page