top of page

Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wanneer er vermoeden is dat een kind in de knel zit vanwege huiselijk geweld of iets dergelijks, bespreek ik dit met u. Om beter zicht op die situatie te verkrijgen maak ik gebruik van de Meldcode. Naar kennisgeving aan u voer ik het BSN van uw kind in de verwijsindex Fryslan (VIF) en kan ik zien of er een andere organisatie waar uw kind bekend is hetzelfde heeft gedaan. Is dat zo, dan ontstaat er binnen 7 dagen een match. Vanuit die match wordt onderzocht of en hoe er gehandeld moet worden, zodat het kind en de ouders ‘veilig thuis’ kunnen zijn. U wordt gekend in de ondernomen stappen.

Meer informatie over de meldcode vindt u op deze website.

Image by Nadine Shaabana
bottom of page