top of page
download-removebg-preview.png

De Vereniging van Integraal Therapeuten

De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is een beroepsvereniging voor therapeuten die werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg.

Zowel kindertherapeuten, als jeugdtherapeuten en therapeuten die met volwassenen werken, maken deel uit van deze beroepsvereniging die in 1993 is opgericht.


Integrale werkwijzeVIT therapeuten werken vanuit een integrale aanpak: zij hebben aandacht voor zowel de lichamelijke, emotionele, mentale als ook spirituele dimensie van de cliënt. Vanuit hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleren VIT therapeuten de cliënt om het zelfhelend vermogen aan te spreken zodat de cliënt weer in harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan leven.

Klachten

Niet tevreden?

Het kan gebeuren dat u, om wat voor reden dan ook, een klacht hebt over uw therapeut, zijn optreden of de sessies.
Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Code Kind & Jeugdtherapie Voorthuizen: 409089R

bottom of page