top of page

Informatie voor de ouders

Hoewel u niet bij de sessies van uw kind aanwezig zult zijn, speelt u een belangrijke rol in het proces. U heeft regelmatig een aparte afspraak met de kindertherapeut.

U heeft wel een actieve rol in het veranderingsproces van uw kind. U kunt het kind namelijk ondersteunen in het bereiken van het doel. Dit is heel belangrijk voor het kind. Zo kan het een prachtige samenwerking worden. Ook van mij kunt u hierin zeker ondersteuning en begeleiding verwachten. Tijdens de oudergesprekken zullen we uitgebreid ingaan op uw rol als ouder/verzorger.

Mocht het in het belang van uw kind zijn en zouden u en uw kind het op prijs stellen, dan kunnen er tussen school en mij gesprekken plaats vinden. Deze gesprekken zijn op kosten van de ouder(s)/verzorger(s).


Inmiddels heb ik ruime ervaring opgedaan met kinderen en pubers.
Gemiddeld werk ik nu met 8 tot 12 cliënten per week.
Ik ontvang maximaal 5 cliënten per dag om hen zo de maximale aandacht en tijd te geven.

Bij Kind&Jeugdtherapie Voorthuizen heeft u niet met meerdere personen te maken.
Alle contacten lopen via mij.

De pubertijd is een turbulente fase die verschillende vragen met zich meebrengt. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waar ben ik goed in? Waar hoor ik bij?
Voor de groep in de leeftijd van 12-18 jaar is er weinig goede, gerichte hulp te vinden. Ze zijn vaak te oud voor spel- of kindertherapie en te jong voor volwassen therapie.


Als kindertherapeut werk ik in therapie met kinderen vaak meer aan de oorzaak van problemen, let ik op de kind processen en sluit zo veel als mogelijk aan bij het kind zelf.

Is er meer specialistische hulp nodig, verwijs ik in overleg door naar andere instanties.

bottom of page