top of page
Making Notes

Werkwijze

Wanneer u besloten heeft om uw kind aan te melden, dan stuur ik een formulier op met vragen over de geschiedenis van uw kind. In het kennismakingsgesprek bespreken we de ervaringen van u als ouders en bekijken we of deze therapie voor uw kind geschikt is. Er wordt een hulpvraag geformuleerd. Daarna heb ik een intake met uw kind. Ook die hulpvraag wordt vastgesteld. Daarna zijn er 3-5 sessies voor observaties. Dan volgt een oudergesprek, evalueren we de voortgang en stellen we zonodig de hulpvraag bij. De voortgang van de volgende sessies zal dan worden vastgesteld. Gedurende dit proces is het tempo van uw kind mijn uitgangspunt. Een sessie duurt 1 uur en vindt meestal 1 keer per week plaats, later in het traject 1x in de 2 weken. We ronden af met een oudergesprek, en een laatste eindsessie.

Op de oudergesprekken komen beide ouders, en als het nodig is kan hierbij ook het kind aanwezig zijn. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende interventietechnieken, zoals spel, tekenen, muziek, oefeningen, opstellingen, verhalen en gesprekken. Ik maak gebruik van gesprekstechnieken o.a. cognitieve gedrag. Tevens gebruik ik de methode “taal erbij” met playmoblile. Dit alles geheel afgestemd op uw kind.


Als onderdeel van de therapie is het ook mogelijk uw kind thuis in zijn/haar eigen omgeving of op school te observeren. Dit helpt vaak om meer inzicht te krijgen in de omgeving. De contacten met school kunnen daarin helpend zijn. Indien nodig zal ik doorverwijzen naar andere disciplines in de hulpverlening.

bottom of page