top of page

Privacy

De nieuwe AVG

In 2018 is de AVG aangescherpt. Dit houdt in dat ik privacygevoelige gegevens bescherm en in het mailverkeer geen namen van kinderen en BSN met u uitwissel. U kunt hetzelfde doen door de intakelijst middels een sleutel te beveiligen voordat u me die toestuurt.

Ik ben verplicht cliëntgegevens 15 jaar na het 18de levensjaar van de cliënt in een afgesloten, beveiligde digitale opslag te bewaren. Na 20 jaar worden deze gegevens vernietigd. Video opnames ten behoeve van de therapie kunnen in overleg na beëindiging van het traject vernietigd worden.

bottom of page