top of page

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoeding: Tekst

Uurtarief €77,50

  • Intakegesprek 1 uur

  • Sessie

  • Oudergesprek 1 uur

  • Bezoek aan school, observaties, gesprek met docent, wordt in rekening gebracht bij de ouders per uur

Kosten en vergoeding: Over therapie

Zorgverzekeraar


De kosten worden vergoed  via de aanvullende verzekering. Neem hierover contact op met  uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie over (gedeeltelijke) vergoeding voor uw therapiekosten kunt u ook kijken op www.vit-therapeuten.nl onder het kopje vergoeding zorgverzekeraar.


Voor meer informatie over de vergoeding vanuit uw verzekering verwijs ik u naar de zorgwijzer

Kosten en vergoeding: Beroemd citaat
bottom of page